VuVanTien94hd

Vào lệnh bằng xác nhận, sau khi đỉnh swing bị quét

Đào tạo
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
một hướng dẫn setup đơn giản với phương pháp SMC . nếu 1 vùng poi chính bị quét thì sẽ làm gì để có thiết lập tốt

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.