Tungbet888

Vàng xu hướng hồi nhẹ lên 1745-1746 và tiếp tục xu hướng xuống

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng xu hướng hồi nhẹ lên 1745-1746 và tiếp tục xu hướng xuống sau khi breakout vào ngày hôm qua,anh em cân nhắc sell limit 1745.6

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.