EricGoldHunter

Bull fake dụ Buy thì ta đánh ngược lại nhé

Giá xuống
EricGoldHunter Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tin ra ông nào cũng nghĩ phá đỉnh chắc giờ đang canh Buy, e thì có suy nghĩ ngược lại
- Quét phe Buy cho coi
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Done
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.