FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD sẽ tăng điều chỉnh . Tuy nhiên chúng ta nên chờ hết điều chỉnh đẽ sell theo trend giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.