AmberForexGold

định vàng ngày 18/03

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên biểu đồ 4 giờ, giá vàng đã xác nhận sự bứt phá trên đường xu hướng giảm trong ngắn hạn từ mức cao nhất hiện tại của năm 2022 là 2075,14. Điều này có thể gợi ý về những lợi ích tiếp theo ở phía trước. Tuy nhiên, hãy theo dõi chặt chẽ Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 và 100 kỳ. Cả hai đường đều nằm trên và có thể giữ là kháng cự, chúng cũng có thể trải qua sự giao nhau trong xu hướng giảm. Xu hướng giảm tiếp tục kéo theo sự phá vỡ dưới vùng hỗ trợ 1894-1906.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.