FAST-TRADING

Gold có thể điều chỉnh trong đêm nay

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold trong phiên hôm qua đã tiếp tục có thêm một phiên giảm điểm theo phương án 2 ở bài nhận định trước. Hiện tại, 5 sóng giảm có thể đã tạm kết thúc khi mẫu 2 đáy đang hình thành tại khu vực 1785 - 1786.

Dự kiến trong tối hôm nay, Gold sẽ test lại vùng 1800.xx và nếu như breakout được vùng này. Gold sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng 1809.61.

Phương án giao dịch
Entry khi giá test lại 1792.88
Stoploss 1783.xx
Target 1800.xx

Entry 2 khi giá breakout 1800.22
Stoploss 1787.xx
Target 1809.xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.