lam_xung_trader

áp dụng Wyckoff trong Trading

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Dựa vào wyckoff ta có thể hiểu được rõ hơn cách mà smartmoney(cá mập) tham gia thị trường.
1.Phase A : kết thúc một chu kỳ tăng hoăc giảm
2.Phase B: Xây dựng nguyên nhân tích lũy, test lại thị trường.
3.Phase C: Rũ bỏ NĐT sợ hãi, loại bỏ những gã thông minh.
4.Phase D: Xu hướng tăng trong phạm vi, và ta sẽ vào lệnh tại những vùng LPS .
Trong đó:
- PS (preliminary support – hỗ trợ cơ sở)
-SC (Selling Climax – Cao điểm Bán)
-AR (Automatic Rally – Phục hồi tự động)
-ST (Secondary Test – Thử nghiệm thứ cấp)
-Spring (Nhảy vọt)
-LPS (Last Point of Support – Điểm hỗ trợ gần nhất)
-SOS (Sign of Strength – Dấu hiệu của sức mạnh)
-BU (Back-up)
Ngoài ra:
- Phải hiểu về lý thuyết cung cầu, quy luật nỗ lực và hiệu quả.
- Có thể áp dụng linh hoạt trên nhiều khung giờ và trên nhiều thị trường tài chính: chứng khoán, crypto. forex.

Bình luận