lam_xung_trader

áp dụng Wyckoff trong Trading

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Dựa vào wyckoff ta có thể hiểu được rõ hơn cách mà smartmoney(cá mập) tham gia thị trường.
1.Phase A : kết thúc một chu kỳ tăng hoăc giảm
2.Phase B: Xây dựng nguyên nhân tích lũy, test lại thị trường.
3.Phase C: Rũ bỏ NĐT sợ hãi, loại bỏ những gã thông minh.
4.Phase D: Xu hướng tăng trong phạm vi, và ta sẽ vào lệnh tại những vùng LPS .
Trong đó:
- PS (preliminary support – hỗ trợ cơ sở)
-SC (Selling Climax – Cao điểm Bán)
-AR (Automatic Rally – Phục hồi tự động)
-ST (Secondary Test – Thử nghiệm thứ cấp)
-Spring (Nhảy vọt)
-LPS (Last Point of Support – Điểm hỗ trợ gần nhất)
-SOS (Sign of Strength – Dấu hiệu của sức mạnh)
-BU (Back-up)
Ngoài ra:
- Phải hiểu về lý thuyết cung cầu, quy luật nỗ lực và hiệu quả.
- Có thể áp dụng linh hoạt trên nhiều khung giờ và trên nhiều thị trường tài chính: chứng khoán, crypto. forex.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.