BLOGFOREXVIET

XAUUSD ĐI SELL CHO LẬP DỊ

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp này theo tôi thấy nên sell ngay thời điểm này hoặc chờ đóng cây nên H1 10:00 - 11:00, Giá đang đi theo kênh song song và hướng giảm, Tp nên đặt sẵn ở vùng 1530 nếu bạn không có thời gian để quan sát nó.
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.