HuyBoss

Canh buy nha ae, về vùng 1705 đến 1708

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh buy nha ae, về vùng 1705 đến 1708 tức trend dưới của kênh giá giảm H1 có nến đảo chiều là đẹp nhất, nếu phá trend trên của kênh giá giảm H1 thì nhồi buy thêm nhé ( như hình ). Còn không về vùng 1708 mà lại đi luôn thì canh buy tại vùng 1720 khi giá phá vùng đo nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.