phanminhthien123

Nhận định Giá Vàng (02/03/2023) Chờ Giai đoạn BIG BUY

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng xác nhận phá kênh giá vùng Suy giảm bởi nến Breakout chờ cơ hội mua Vào.
GOLD
Tổng quan các khung :
Chart D1 cây nến Breakout khỏi kênh giá, chờ thêm xác nhận thêm

Chart H4 giai đoạn Tái Tích Lũy Ép giá quét thanh khoản

Chart H1 điểm vào lệnh đánh ngắn hạn trong hôm nay và ngày mai.
Plan ngắn
1. Canh Buy 1825 - 1827 SL 1823 TP 1833 - 1845
2. Canh Sell 1846 - 1848 SL 1850
Plan dài
Canh Buy 1813 - 1818
Canh Sell 1860 - 1863

GBPUSD CANH BUY

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.