Sanforex-com

Giá Vàng có thể tiếp tục tăng cao hơn trong tuần tới

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Vượt qua vùng kháng cự 1740 trong đêm qua, giá vàng có thể tiếp tục đà tăng cao hơn trong tuần tới.
- Mục tiêu tiếp theo là hình thành sóng 5, vùng giá chạm trendline trên là 1776.
- Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.