BIST:XAUUSDZ2021   GOLD USD PER OUNCE
2 lượt xem
0
xu hướng thị trường đảo chiều
xác định điểm buy, sell ở khung 4h