BIST:XAUUSDZ2021   GOLD USD PER OUNCE
7 lượt xem
0
xu hướng chính ở khung ngày là xu hướng giảm đã bị phá vỡ
tìm điểm buy, sell ở xu hướng tăng mới