BIST:XAUUSDZ2021   GOLD USD PER OUNCE
7 lượt xem
0
xu hướng giảm bị phá vỡ
tìm điểm buy sell ở khung 1h