dcironcop

BTC analysis 2/8/2019

Giá lên
dcironcop Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Sau khi về vùng 98xx ngày hôm qua, giá đã có sự hồi phục mạnh mẽ xuyên phá kháng cự 10k1.
Chiến lược hiện tại: Chờ điều chỉnh và mua ở các mức 10k và 10k1.
Có thể mua một ít ở 10k2 do thường sóng này có khả năng điều chỉnh bé
Vùng chốt lời bắt đầu từ 10k8 đến 11k1 là tối đa.
Stoploss nếu giá đóng dưới vùng 10k.
Bình luận:
m15 báo giảm, có thể short từ 105x về 102x.
Giao dịch đang hoạt động:
Cố gắng bù thêm một entry short nữa xem sao, vì m15 muốn đảo chiều lắm rồi.
Short ở điểm 1063x này. Sl ngay nếu giá vượt 1065x.
Đã hủy lệnh:
Stopped out điểm short, giá có thể lên đến 10k8 mới chịu quay đầu điều chỉnh.
Bình luận:
Vừa stopped out thì chỉnh. Có vẻ hôm nay hơi đen.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.