dcironcop

BTC analysis 31/7: Vùng quyết định

dcironcop Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Kể từ giá cho buy 91xx ở phân tích trước, giá đã tăng 600$/1 btc.
Sau nhiều pha fail dump, giá được neo ở vùng 93xx như một support tốt.
Đêm qua giá đã vượt lên 97xx. Tuy nhiên ở đây là một trend cứng, và khả năng hôm nay BTC sẽ vượt lên được để đạt vùng giá 101xx. Và ở đây sẽ có phản ứng mạnh do gặp các cản: Trend chéo daily; MA20 daily: span mây và một resistance khá to. Từ đây giá sẽ quay về retest lần lượt 93xx, 91xx và xấu nữa là 8625.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Lệnh long đã đạt take profit. Chốt lời và theo dõi phản ứng ở vùng này để theo plan short. Nếu giá vượt vùng 101x này chúng ta sẽ tìm điểm long tiếp.
Bình luận:
Nếu đóng ổn định trên 10k1, thì target sẽ là 11186
Giao dịch đang hoạt động:
m15 báo giảm, cho phép short vùng 10070-101xx. Sl tại 102xx
Giao dịch đang hoạt động:
Short ăn, chốt vùng 98 đầu 97 cuối.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.