Bit_Man

BTC đang đi theo Rising wedge để chuẩn bị xuống vùng 7000

Giá xuống
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Đây là 1 phương án mà các bạn cần lưu ý theo dõi.

Nếu đúng, hãy Like và follow tôi nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.