mrhenry

XEM/USDT con này múc luôn nhé anh em Tiền đấy

Giá lên
BINANCE:XEMUSDT   NEM / TetherUS
- Trả có gì phải phân tích
- Xanh bỏ đỏ mua :V.
- Cứ mua đi đừng ngại :v Không còn lực bán, kênh giá đi quá xe EMA 21, Band 0, RSI ở 13 đủ sức để mua chưa.
Lãi ít nhất 20% mới bán nhé
Đây không phải lời khuyên .
Giao dịch đang hoạt động: các ông đếm tiền 10% chưa. có ông khéo còn làm 3 vòng rồi. Đù