ThinhDinhManh

XLM/USD tăng trưởng cuối năm 2019 (SOS)

Giá lên
ThinhDinhManh Cập nhật   
BITTREX:XLMUSD   Stellar Lumens / US Dollar
+/Có thể thấy chu kỳ tuần XLM đã tạo được cái đáy tương đối lớn, các chỉ số MACD cũng sẵn sàng cho chu kỳ lớn tiếp theo như hầu hết các alcoin.
+/Tuy nhiên nhìn vào khung ngày thì không được đẹp như vậy. từ tháng 5 - 6 /2019 XLM liên tục tạo đỉnh để phá vùng 0.175, nhưng chỉ tới vùng 0.14 XLM liên tục bị 3 đường EMA 90 (3 tháng) , EMA 180 (6 tháng), EMA 720 ( 2 năm), đạp xuống, 3 đường này cũng ko cắt nhau và cùng song song hướng xuống, chứng tỏ xu hướng giảm chưa hết có thể phá cản rơi tiếp về 0.24.
=> Không có dấu hiệu tăng trưởng nào của XLM trong khung ngày cả.
+/Nếu cố gắng phân tích cho sự tăng trưởng thì thực sự là quá non, dễ phá đồ thị.
+/Tuy nhiên như thế là ko có cách tìm ra những tín hiệu mua.
+/Nhìn vào đồ thị giá thì giá hiện tại đang đc cản bởi đường 2 đường hỗ trợ đáy, còn chỉ báo MACD cũng đc cố gắng vươn tới trục 0, nếu mua ở thời điểm hiện tại thì phải liên tục kiểm tra sóng ở khung 2 giờ và 4 giờ.
+/Để có tín hiệu vững chắc hơn cho tăng trưởng ở chu kỳ ngày thì sóng phải lên 0.128 rồi tạo lại đáy thì mới xem được diễn biến tiếp theo, lúc đó các tín hiệu đầu tiên là giá đi ngang, EMA 55 phải cắt EMA 90 ít nhất 2 lần rồi mới đi lên theo chu kỳ tuần, các tín hiệu MACD về -0.0423 và đường tín hiệu của nó về -0.025 cùng quay đầu cũng là tín hiệu tốt cho mua vào.
=> Ở thời điểm hiện tại khiến nghị ko nên mua, nên đi tìm những đồ thị khác ít cản và có các tín hiệu rõ ràng khác để an toàn vốn .
Bình luận:
Buy now

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.