Stellar

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
3.158BUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
5.689BUSD
Khối lượng giao dịch
43.638MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
Cao nhất mọi thời điểm
0.930921USD
Nguồn cung lưu hành
27.752B
Nguồn cung tối đa
50.002B
Tổng nguồn cung
50.002B

Giới thiệu về Stellar

Danh mục
Lớp 1
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng

Stellar ra mắt vào năm 2015 như một giải pháp thay thế mới và kỳ quặc để lưu trữ và chuyển tiền. Giao thức này kết nối mọi người, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác với mục đích giảm chi phí giao dịch và thời gian trễ giữa các lần chuyển. Mã thông báo gốc Lumens (XLM) của Stellar được sử dụng làm trung gian giữa các loại tiền tệ fiat khác nhau. Ví dụ: giao thức này có thể chuyển đổi tiền gửi thành XLM, sau đó chuyển đổi XLM thành loại tiền được yêu cầu. Cũng như nhiều dự án tiền điện tử khác, Stellar cũng tìm cách đưa công nghệ của mình đến các cộng đồng đang phát triển, nơi họ cảm thấy gánh nặng của ngân hàng truyền thống hoặc hoàn toàn không thể truy cập được ngân hàng truyền thống.

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh