DatTong

XLMUSD, Stellar / Dollar

DatTong Cập nhật   
BINANCE:XLMUSD   Stellar
- Trên khung thời gian H4, giá cho mô hình 2 đáy.
- Hiện tại giá đóng trên cản, cho cây H4 đi lên.
- Trên TF H1, giá cho 1 cây nến đảo chiều.
--> Buy
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chúc mừng ai đã may mắn !

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.