DatTong

XMRUSD, Monero/ Dollar, Daily

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
BITFINEX:XMRUSD   Monero
- Cấu trúc thị trường là downtrend
- Giá đã phá qua mức hỗ trợ trước đó và tạo đáy thấp hơn đáy trước
--> Tiếp tục canh bán tiếp diễn xu hướng
Bình luận:
Update !

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.