Monero XMRUSD

XMRUSD KRAKEN
XMRUSD
Monero KRAKEN
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Hồ sơ

Monero là loại tiền kỹ thuật số phổ biến nhất trên darknet, chủ yếu là vì nó đảm bảo mức độ ẩn danh cao liên quan đến các giao dịch. Nó sử dụng các kỹ thuật rắc rối hóa dựa trên thuật toán thêm mã vào mỗi giao dịch. Công nghệ này không thể chứng minh sự tham gia của một người dùng nhất định ngay cả khi thông tin đang bị chặn và giải mã. Nhược điểm (ít nhất là từ góc độ công nghệ) là tăng sự phức tạp liên quan đến khả năng khai thác và tính toán.