DatTong

XMRUSD, Monera/Dollar, H4

Giá lên
BITFINEX:XMRUSD   Monero / Đô la Mỹ
- Giá thì vẫn là xu hướng đi xuống.
Nhưng yếu dần, và đang nằm trên cản.
--> MUA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.