Yurino86

CỔ PHIẾU EXXON MOBIL-XOM: THỜI ĐIỂM TỐT ĐỂ BUY

Giá lên
NYSE:XOM   Exxon Mobil Corporation
Kèo cổ phiếu
BUY Exxon Mobil Coporation #XOM
Giá entry: giá hiện tại 116.5-116.7

SL: 114.66$
TP1: 118.3$
TP2: 120.20$
TP3: 123.17$
Lý do:
A. PHÂN TÍCH CƠ BẢN:
+ Điểm số Piotroski-F của XOM là 9,00 . Đây là một điểm số rất cao và cho thấy sức khỏe và khả năng sinh lời tuyệt vời của XOM .
+ Tỷ lệ hoàn vốn trên tài sản Return On Assets của XOM là 15,10% phù hợp với phần còn lại của ngành. Tỷ lệ hoàn vốn trên tài sản trung bình của ngành là 12,83%.
+ Tỷ lệ Giá/Thu nhập Price/Earnings Ratio là 8,29.
+ Tỷ lệ Giá/Thu nhập Kỳ hạn Forward Price/Earnings Ratio là 10,72 cho thấy mức định giá khá rẻ của XOM .
+ Tỷ lệ PEG thấp của XOM , bù đắp cho sự tăng trưởng của Giá/Thu nhập, cho thấy định giá của công ty khá rẻ.
+ Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã tăng trung bình 31,47% trong 5 năm qua. Đây là mức tăng trưởng rất mạnh.
+ So với Lợi suất cổ tức trung bình của S&P500 là 2,59 , XOM trả cổ tức cao hơn một chút so với mức trung bình của S&P500.

B. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:
Phá vỡ hộp Davas

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.