ProTraderNo1

EXXON MOBIL (XOM) ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI HIẾM CÓ

Giá lên
NYSE:XOM   Exxon Mobil Corporation
Việc hãng Moderna cơ bản tìm ra vacxin chống virus Sars Cov 2 đã làm cho thị trường Mỹ thêm hưng phấn. Hàng loạt cp tăng chóng mặt và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng. Khi thị trường chứng khoán tăng, nên kinh tế phục hồi thì dầu và các cổ phiếu ngành năng lượng sẽ tăng rất mạnh. Điển hình nhất là cp Exxon morbil. Phân tích và dự báo của tôi như trên hình, anh xem giúp. Chiến lược tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.