BestSC

Mục Tiêu Hoạt Động

CRYPTOCAP:XRP   Market Cap XRP, $
- Hỗ trợ gần: Đường xu hướng (1), 9446B

- Hỗ trợ chính: Đường xu hướng (2)

- Kháng cự chính: 37.628B

- XRP chỉ giảm giá thêm khi xu hướng (1) bị hỏng và sự điều chỉnh xảy ra tại xu hướng (2)

- Khi 37.628B còn đứng vững giá sẽ không tăng cao hơn, khi vị trí Kháng cự (1) bị hỏng chúng ta có tăng trưởng đến Kháng cự (2) tại 55.081

Goodluck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích :)

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
FB: www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Telegram: t.me/csg2019
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.