BestSC

Những Vị Trí Quan Trọng Bên Trong ETH

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
- ETH được hỗ trợ mạnh từ đường xu hướng (1) tại vị trí 527.13

- Mục tiêu tăng giá được kỳ vọng cho đến Kháng Cự (1) sau đó một cuộc điều chỉnh bắt đầu khi điểm giá 756.50 đứng vững

- Hỗ trợ gần tại 595.94

- Chỉ khi Hỗ Trợ (1) bị hỏng giá sẽ suy giảm dài hạn, mặt khác mỗi lần giảm giá sẽ là 1 cơ hội mua hàng từ điều chỉnh

- Hợp lưu hỗ trợ bởi EMA21, EMA50 và Xu hướng (1) rất mạnh và nó đáng tin

Goodluck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích nhé :)

CSG không phải một kênh tư vấn tín hiệu, khuyến nghị đầu tư - giao dịch hay huy động vốn trái phép.

FB: https://www.facebook.com/lemanhhungcsg/
Website: https://chuyensaugold.com
Group: http://www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.