NhatHoai

Phân tích XRP - Ngày 14/01

BITSTAMP:XRPUSD   XRP/USD
Kèo buy XRP chưa vào được

Cấu trúc không rõ ràng (đỉnh thấp hơn-đáy cao hơn), như vậy đây là tam giác cân (symmetrical triangle), 1 cấu trúc lưỡng tính có thể dẫn tới sư phá vỡ lên cũng như phá vỡ xuống. Ta chọn đứng ngoài trong các dạng cấu trúc khó giao dịch như thế này.
🔥Tham gia Telegram https://t.me/OKExPromotionGroup để hiểu hơn về PP Bob Volman Price Action Trading của Nhật Hoài
🔥Subscribe kênh Youtube: https://cutt.ly/Im6qxY2

Bình luận