XRP XRPUSD

XRPUSD BITSTAMP
XRPUSD
XRP BITSTAMP
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Hồ sơ

Dự án Ripple kết hợp mạng chuyển tiền và trao đổi tiền tệ. Dự án dựa trên một hệ thống cho phép tất cả các loại hoạt động tài chính và có thể được xem như một văn phòng trao đổi phi tập trung sử dụng quy trình đồng thuận. Các mạng và cổng thông tin đáng tin cậy cho phép hệ thống xử lý việc trao đổi hầu hết mọi tài sản và loại bỏ nhu cầu chuyển đổi.