DatTong

XRPUSD, Ripple/ Dollar, H1

Giá xuống
DatTong Premium Updated   
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
Xuất hiện mô hình CUP giảm giá.
Chiến lược theo hình !
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.