ThanhDCOfficial

Kèo Sell XRPUSD hôm nay

BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
Mô hình tam giác, vẫn đang xu hướng giảm, Sell mạnh vào