DatTong

XRPUSD, Ripple / Dollar, Mua

Hiện tại, giá cho mô hình 2 đáy trên khung thời gian H4 khi test vùng hỗ trợ,
CHiến lược: Canh mua theo cây H4.

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.