tradingpro2012

Swell 2019 sẽ đưa XRPUSD trở lại đỉnh 0,5 trong vòng 1 tháng tới

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
COINBASE:XRPUSD   None
Trong 2 lần trước Swell 2017 và Swell 2018 đều đưa giá XRP tăng cao trước khi sự kiện diễn ra. Do vậy với sự kiện Swell 2019 diễn ra vào hai ngày 7/11 và 8/11 chúng ta hoàn toàn kỳ vọng XRPUSD sẽ tăng cao, trở lại test đỉnh 2019 tại mức giá 0,5$
Bình luận:
XRP bắt đầu dời ga, ACE nào chưa có hàng tranh thủ lên tàu sớm có giá tốt nhé Dừng lỗ 0,24 chốt lời 0,4- 0,5 cho kèo mua Swell 2019 này
Bình luận:
Sau 9 ngày XRP đã bỏ túi cho AE lợi nhuận 20% nhé, hãy vứng tay chèo vì nhịp tăng mạnh nhất còn ở phía trước

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.