KirkBarton

XRP/USD: phân tích kỹ thuật

Xu hướng hiện nay

Tỷ giá XRP/USD đang tiếp tục giao dịch trong phạm vi kênh giảm dài hạn.

Tuần trước, giá token đã thử tăng lên mức 0.7812 (Murrey ), được hỗ trợ bởi đường giữa của dải Bollinger, nhưng chưa thể đột phá lên trên mức này và đã thử giảm giá. Hiện tại, giá đang thử củng cố dưới mức 0.7500 (điều chỉnh Fibo 61,8%), để tiếp tục xu hướng giảm xuống vùng 0.5860 (Murrey ) và 0.5110 (vùng đáy tháng 7 năm ngoái).

Mức chủ chốt của "phe bò" vẫn là 0.7812, sự đột phá qua mức này sẽ mang tới triển vọng tăng trưởng cho công cụ giao dịch lên mức 0.9100 (điều chỉnh Fibo 50,0%), nhưng kịch bản như vậy có vẻ ít khả năng, vì các chỉ báo cho thấy sự duy trì xu hướng giảm: dải Bollinger và chỉ báo Stochastic hướng giảm, histogram MACD ổn định trong vùng âm.

Các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức kháng cự: 0.7812, 0.9100, 0.9766.

Các mức hỗ trợ: 0.7500, 0.6836, 0.5860, 0.5110.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.