thang822462

XRP 28/7/2018: ĐI ngang chờ tín hiệu Break

BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
XRP sau khi hoàn tất 5 sóng giảm, hiện đang giao dịch đi ngang trong biên độ hẹp.
Nếu XRP break mức 0.5 bứt phá khỏi mô hình tam giác Triangle thì giá có thể lên mức 1.0000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.