trungvuzb

XRP - Ripple Trong vùng phá xu hướng và tăng ngắn hạn 30%

Giá lên
XRP trong kênh sideway và đang có tín hiệu phá xu hướng, trong ngắn hạn cho đợt tăng giá nhỏ.
Vùng gia đang giao dịch trên vùng hỗ trợ. Điểm mua tốt quanh mức giá 0.29 ~ 0.31 / 1 XRP. Kỳ vọng giá lên mức 0.36 ~ 0.38 ~ 0.41$

Cận nhật thêm xu hướng thị trường để quyết định vào lệnh hay không?


#TrungVuz

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.