I_Cant_Trade

Xrp

Giá xuống
POLONIEX:XRPUSD   XRP/USD
1. Cấu trúc range near-range
2. Hãy tưởng tượng, stop-hunt sẽ diễn ra bên phía ngược lại, điều này sẽ diễn ra
3. Không có gì gọi là support-resistance rõ ràng, mọi thứ rõ ràng luôn luôn không tồn tại