tradingpro2012

XRPUSD ĐÃ XUẤT HIỆN ĐIỂM MUA, CÓ PHẢI GÃ KHỔNG LỒ ĐÃ TỈNH GIẤC ?

Giá lên
BITFINEX:XRPUSD   XRP/USD
Trên đồ thị H1 và H4 XRPUSD đã bứt phá qua khỏi trend line giảm giá tại mức giá 0,32 - Giá sàn Bitfinex và đạt mức cao nhất trong ngày tại mức giá 0,332. Hiện tại giá XRPUSD đang test lại trend line vừa phá do vậy tôi khuyến nghị mua vào XRPUSD tại mức giá quanh 0,32 dừng lỗ khi giá phá qua 0,31 mục tiêu hướng đến vùng giá quanh 0,4.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.