Cập nhật xu hướng trung hạn cho XRP. Anh chị nhà đầu tư xin vui lòng xem giá đính kèm theo chart