KirkBarton

XRP/USD: chính phủ Mỹ đang dự kiến chuyển quyền kiểm soát các st

Xu hướng hiện nay

Sau khi sụt giảm vào tuần trước, tỷ giá XRP/USD đã thử phục hồi tăng. Giá đã nâng lên mức 1.1555, sau đó đã ngừng tăng trưởng, và cho đến hiện tại, đã mất các vị thế, trong bối cảnh có các báo cáo từ các phương tiện truyền thông Mỹ về khả năng bắt đầu quản lý stablecoin của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC). Nếu Quốc hội thông qua dự luật này, các quy định pháp lý sẽ được áp dụng cho stablecoin, giống như tiền gửi ngân hàng, và SEC sẽ có thêm khả năng ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử.

Giá đã kiểm thử mức 0.9650 (điều chỉnh Fibo 50,0%, Murrey ), nhưng chưa thể đột phá qua đó. Nếu thành công, giá sẽ có thể tiếp tục giảm xuống các mức 0.8560 (điều chỉnh Fibo 61,8%) và 0.7812 (Murrey ). Mức chủ chốt đối với "phe bò" là 1.1000 (đường giữa của dải Bollinger). Sự đột phá qua mức này sẽ mang tới triển vọng phục hồi tăng giá lên các mức 1.1800 (điều chỉnh Fibo 23,6%, Murrey ) và 1.2695 (Murrey ). Hiện tại, xu hướng tăng dài hạn đối với cặp này vẫn được duy trì, nhưng có thể phát triển điều chỉnh giảm trong triển vọng ngắn hạn, điều này được xác nhận bởi các chỉ báo: chỉ báo Stochastic hướng giảm, histogram MACD chuẩn bị chuyển sang vùng âm, và hình thành tín hiệu cho bán ra.

Các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức kháng cự: 1.1000, 1.1800, 1.2695, 1.3672.

Các mức hỗ trợ: 0.9650, 0.8560, 0.7812.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.