KirkBarton

Phân tích sóng Elliott

BITSTAMP:XRPUSD   XRP/USD
490 lượt xem
1
Thị trường XRPUSD đã hoàn thành quá trình phát triển của sóng giảm (W). Nó có dạng một đường ngoằn ngoèo A-B-C đơn giản. Rất có thể, sẽ có chân cuối cùng của sóng liên kết ngoằn ngoèo (X) đang phát triển. Sóng xung A và hiệu chỉnh ngoằn ngoèo kép B trông hoàn chỉnh. Trong tương lai gần, thị trường có thể tiếp tục đi lên theo xung C lên mức 1.300. Ở mức này, sóng (X) sẽ đạt đến mức Fibonacci bằng 50% của sóng động lực (W).
My trading profile is here and available for copy trading https://bit.ly/3yHrZJw