NguyenThang33

XRP - Long

Giá lên
BITSTAMP:XRPUSD   XRP/USD
Cứ phá tam giác là có khả năng bật lên thôi!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.