bitmastervn

XRP sóng hồi đã kết thúc

Giá xuống
BINANCE:XRPUSDT   XRP / TetherUS
Tương tự BTC, sóng hồi của XRP đã đến hồi kết.
Kèo short tại 1.2
SL: 1.36
TP1: 0.8
TP2: 0.55

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.