GameonVentures

YOYO, H4 (Cập nhật), Từ vùng đáy tới đáy tiếp theo

BINANCE:YOYOBTC   None
Như mô tả ở bải viết cũ (bạn có thể đọc dưới link đính kèm), yoyo đã vừa hoàn thiện xong sóng 4 hiệu chỉnh trung hạn của mình để bước vào những đợt giảm cuối cùng. Đợt giảm kéo dài 3 - 6 tháng này sẽ chấm dứt quá trình giảm giá trung hạn và bước vào hiệu chỉnh tăng của YOYO

Hãy chú ý các lệnh và nhớ SL cho mọi giao dịch của bạn nhé. Chúc bạn vui vẻ!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.