68trading

YOYO, H4 (Cập nhật), Từ vùng đáy tới đáy tiếp theo

BINANCE:YOYOBTC   YOYOW / Bitcoin
Như mô tả ở bải viết cũ (bạn có thể đọc dưới link đính kèm), yoyo đã vừa hoàn thiện xong sóng 4 hiệu chỉnh trung hạn của mình để bước vào những đợt giảm cuối cùng. Đợt giảm kéo dài 3 - 6 tháng này sẽ chấm dứt quá trình giảm giá trung hạn và bước vào hiệu chỉnh tăng của YOYO

Hãy chú ý các lệnh và nhớ SL cho mọi giao dịch của bạn nhé. Chúc bạn vui vẻ!
Sharing and discussing knowledge and experience in crypto trading and investment.
You win, we win

🗣 t.me/Group_68Trading
📢 t.me/Channel_68Trading

Youtube: http://www.youtube.com/coinbsc
Twitter: twitter.com/coin68
Facebook: http://www.facebook.com/groups/1638232

Ý tưởng liên quan