GameonVentures

YOYO - Từ x2 tới x2

Giá lên
BINANCE:YOYOBTC   YOYOW / Bitcoin
Cám ơn bạn đã quan tâm, hãy like và comment để chúng tôi biết suy nghĩ của bạn nhé
Chúc bạn ngủ ngon
Team Trade+
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Mục tiêu giá đã đạt, hiện đang quay trở về vùng mua để bắt đầu chu kỳ 2
Bình luận: