TheCommoTrader

Tích lũy đúng kịch bản, nhưng không biết có lên nổi không ?

Giá lên
CBOT:ZC1!   Hợp đồng tương lai Ngô
Đúng 2 tuần tích lũy, và bắt đầu xuất hiện dòng tiền của institution vào cuối ngày thứ 6. Tuy vậy, ngày thứ 6 có thể là ngày bịp nên cần phải theo dõi diễn biến của ngày thứ 2 và thứ 3 xem sao.

Target của mình đã giảm đi một chút cho nhịp này và giảm từ 620 xuống 590. Nhưng không phải cứ đến 590 là mình cắt, chắc mình sẽ dùng Trailing Stop cho lệnh này.

Bình luận