phongson

Ngô sẽ tiếp diễn xu hướng tăng

Giá lên
CBOT:ZCK2021   CORN FUTURES (MAY 2021)
Lần trở lại vùng kháng cự 555 của Ngô hôm qua giá đã không phản ứng mạnh như lần trước, giá điều chỉnh nhẹ về 552 và quay trở lại test kháng cự. Kỳ vọng hôm nay Ngô sẽ break kháng cự này và tiếp tục tăng giá, vùng chờ mua quanh 552