Corn Futures (May 2021)Corn Futures (May 2021)Corn Futures (May 2021)

Corn Futures (May 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Những điểm nổi bật trong hợp đồng

Khối lượng
Lãi suất mở
Quy mô hợp đồng
5000BUA
Tháng
May 2021
Ngày thanh lý
Tháng Năm 14, 2021

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Đại diện tài sản nào đáng giá hôm nay và điều gì khiến thị trường cho rằng tài sản sẽ đáng giá trong tương lai.
ZCN2024
Tháng 7 2024
ZCN2024
ZCU2024
Tháng 9 2024
ZCU2024
ZCZ2024
Tháng Mười hai 2024
ZCZ2024
ZCH2025
Tháng 3 2025
ZCH2025
ZCK2025
Tháng Năm 2025
ZCK2025
ZCN2025
Tháng 7 2025
ZCN2025
ZCU2025
Tháng 9 2025
ZCU2025
ZCZ2025
Tháng Mười hai 2025
ZCZ2025
ZCH2026
Tháng 3 2026
ZCH2026
ZCK2026
Tháng Năm 2026
ZCK2026
ZCN2026
Tháng 7 2026
ZCN2026

Explore more contracts 

Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.

Các câu hỏi thường gặp

Ngày hết hạn gần nhất của ZCK202114 thg 5, 2021.
Các nhà giao dịch thích bán hợp đồng tương lai khi đã kiếm được tiền từ khoản đầu tư nhưng vẫn còn nhiều thời gian trước ngày hết hạn. Vì vậy, nhiều người coi việc bán ZCK2021 trước 14 thg 5, 2021 là lựa chọn tốt.