Tomasz_FXtrader

Thị trường hàng hóa 18/1

CBOT:ZL1!   Soybean Oil Futures
1. Ngô
• Giá Ngô tăng trở lại phiên giao dịch thứ 6. Một phần do nhà đầu tư đóng lệnh chốt lời tránh ngày nghỉ lễ. Báo cáo COT cho thấy quỹ đầu tư giảm vị thế mua Ngô 21,000 hợp đồng.
• Tổ chức IGC tuần trước cũng hạ sản lượng Ngô toàn cầu năm nay hơn 5 triệu tấn xuống còn 1.207 triệu tấn.
Phân tích kỹ thuật:
• Biểu D: Giá chuyển sang xu thế giảm, hiện vẫn chưa có hỗ trợ.
• Dự báo xu hướng trong ngày: ĐI NGANG / GIẢM NHẸ
Kháng cự 1: 595 - 600 Kháng cự 2: 610
Hỗ Trợ 1: 575 - 580 Hỗ trợ 2:
Khuyến nghị:
ĐIỂM VÀO CHỐT LỜI CẮT LỖ
MUA 589.x – 591.x 596.x – 599.x 585
GHI CHÚ Trong ngày, giá lên vùng 595 - 596 có dấu hiệu suy yếu, nhà đầu tư có thể xem xét bán nhanh 2 - 4 giá.

2. Lúa mì
Tình hình thị trường:
• Báo cáo COT trong tuần tính đến ngày 11/01 cho thấy vị thấy bán ròng của khối Quỹ đầu cơ tăng mạnh 40% so với tuần 04/01 trước đó, lên -27,764 hợp đồng.
• IGC dự báo sản lượng Lúa mỳ toàn cầu đạt 781 triệu tấn trong năm tiếp thị 2021/22, tăng 4 triệu tấn so với ước tính trước đó. Dự trữ được ước tính cao hơn 2 triệu tấn, lên 276 triệu tấn.
Phân tích kỹ thuật:
• Biểu D: Giá Lúa mỳ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, tuy nhiên nến đang liên tục có tín hiệu rút chân lên khi về sát vùng hỗ trợ 1 (cũng có MA200 biểu 1D).
• Dự báo xu hướng trong ngày: ĐIỀU CHỈNH
Kháng cự 1: 750.x – 755.x Kháng cự 2: 770.x – 775.x
Hỗ Trợ 1: 730.x – 735.x Hỗ trợ 2: 710.x – 715.x
Khuyến nghị:
ĐIỂM VÀO CHỐT LỜI CẮT LỖ
BÁN 752.x – 756.x 730.x – 738.x 764.6
MUA 732.x – 736.x 749.x – 754.x 724.4
GHI CHÚ Giá vượt 747 nhà đầu tư cân nhắc mua nhanh, TP1: 3 – 7 giá.

3. Dầu đậu tương
• Báo cáo COT trong tuần 11/01 cho thấy khối Quỹ đầu cơ đã gia tăng 5% vị thế mua ròng đối với Dầu đậu tương, đưa tổng vị thế ròng lên dương mua 55,907 hợp đồng.
• Trước báo cáo Nghiền NOPA, ước tính trung bình 185 triệu giạ Đậu tương được chế biến trong tháng 12. Dự trữ Dầu đậu tương ước tính đạt 1.892 tỷ Ibs.
Phân tích kỹ thuật:
• Biểu D: Giá Dầu đậu tương vẫn tiếp tục đi ngang giữa 2 biên 57.5x – 59.5x.
• Dự báo xu hướng trong ngày: ĐIỀU CHỈNH
Kháng cự 1: 59.2x – 59.5x Kháng cự 2: 61.2x – 61.5x
Hỗ Trợ 1: 57.0x – 57.3x Hỗ trợ 2: 55.0x – 55.3x
Khuyến nghị:
ĐIỂM VÀO CHỐT LỜI CẮT LỖ
BÁN 59.2x – 59.6x 57.5x – 58.1x 60.1
MUA 57.3x – 57.7x 58.8x – 59.4x 56.8
GHI CHÚ Nếu giá tăng mạnh vượt 58.8 nhà đầu tư cân nhắc kết hợp các tín hiệu nến để mua lướt lên, TP1: 15 – 40 pips.Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.